หน้าแรก
จรรยาบรรณ
เกี่ยวกับบริษัท
วัตถุประสงค์
นโยบาย
องค์กร
กฏหมายที่ควรรู้
มาตรฐานที่ควรรู้
ใบรับรอง
ผลงาน
ข่าว - เกร็ดความรู้
พันธมิตร
สถานที่ตั้ง - แผนที่
รับสมัครงาน
ติดต่อสอบถาม

กรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักการโยธา กรุงเทพมหานครสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยทำเนียบว้สดุก่อสร้างแหล่งรวบรวมข้อมูล
รูปแบบ สถาปัตยกรรม
อาคารก่อสร้างทั่วโลก


สมาคมผู้ตรวจสอบ
และบริหารความปลอดภัยอาคาร


National Fire Protection Association
National Society of
Professional Engineers
American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
Thailand Chapter
Chartered Institution of Building Services Engineers
Indoor Air Quality Association
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี


เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
- ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงาน สถาปนิก วิศวกร นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  ที่พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
- เพื่อให้บริการในการออกแบบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
  และออกแบบอย่างสวยงาม รวมถึงต้องมีศิลปะ สอดคล้อง
  กับงานสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
- บริหารการก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษา และการแก้ไขปัญหาในระบบวิศวกรรม อย่างครบวงจร

COPYRIGHT © 2007 BY PREMIER CONSULTANTS CO.,LTD.
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200  
MR.SUPPACHAI WISAVAKORNSAKOW MOBILE PHONE: 081-494-8051  
MR.PITTAYA MEEPHON MOBILE PHONE: 089-692-1915