หน้าแรก
จรรยาบรรณ
เกี่ยวกับบริษัท
วัตถุประสงค์
นโยบาย
องค์กร
กฏหมายที่ควรรู้
มาตรฐานที่ควรรู้
ใบรับรอง
ผลงาน
ข่าว - เกร็ดความรู้
พันธมิตร
สถานที่ตั้ง - แผนที่
รับสมัครงาน
ติดต่อสอบถาม

กรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักการโยธา กรุงเทพมหานครสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยทำเนียบว้สดุก่อสร้างแหล่งรวบรวมข้อมูล
รูปแบบ สถาปัตยกรรม
อาคารก่อสร้างทั่วโลก


สมาคมผู้ตรวจสอบ
และบริหารความปลอดภัยอาคาร


National Fire Protection Association
National Society of
Professional Engineers
American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
Thailand Chapter
Chartered Institution of Building Services Engineers
Indoor Air Quality Association
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี


กฏหมายที่ควรรู้

กฏกระทรวงฯ ทุกฉบับ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
มาตรฐานการไฟฟ้า
Safety Code Standard World Wide
- BS 7671:2008 Requirement for Electrical Installations
- มาตรฐาน มอก. 11:2553 ประกาศราชกิจจานุเบกษา
- มาตรฐาน มอก. 11:2553 เล่มที่ 1
- มาตรฐาน มอก. 11:2553 เล่มที่ 2
- มาตรฐาน มอก. 11:2553 เล่มที่ 3
- มาตรฐาน มอก. 11:2553 เล่มที่ 4
- มาตรฐาน มอก. 11:2553 เล่มที่ 5
- มาตรฐาน มอก. 11:2553 เล่มที่ 101

COPYRIGHT © 2007 BY PREMIER CONSULTANTS CO.,LTD.
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200  
MR.SUPPACHAI WISAVAKORNSAKOW MOBILE PHONE: 081-494-8051  
MR.PITTAYA MEEPHON MOBILE PHONE: 089-692-1915