หน้าแรก
จรรยาบรรณ
เกี่ยวกับบริษัท
วัตถุประสงค์
นโยบาย
องค์กร
กฏหมายที่ควรรู้
มาตรฐานที่ควรรู้
ใบรับรอง
ผลงาน
ข่าว - เกร็ดความรู้
พันธมิตร
สถานที่ตั้ง - แผนที่
รับสมัครงาน
ติดต่อสอบถาม

กรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักการโยธา กรุงเทพมหานครสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยทำเนียบว้สดุก่อสร้างแหล่งรวบรวมข้อมูล
รูปแบบ สถาปัตยกรรม
อาคารก่อสร้างทั่วโลก


สมาคมผู้ตรวจสอบ
และบริหารความปลอดภัยอาคาร


National Fire Protection Association
National Society of
Professional Engineers
American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
Thailand Chapter
Chartered Institution of Building Services Engineers
Indoor Air Quality Association
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี


วัตถุประสงค์

บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
เริ่มก่อตั้ง เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2550
ให้บริการด้านให้คำปรึกษา ออกแบบ ด้านสถาปัตยกรรม
วิศวกรรมงานระบบ กับทุกประเภทโครงการ บริษัทได้รวบรวม
สถาปนิก วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ที่มีความรู้
มีประสบการณ์ยาวนาน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความสามารถ
หลากหลายสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นไปอย่างดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับ คุ้มค่าต่อการลงทุน
อีกทั้งต้องให้ผู้ว่าจ้าง เกิดความพึงพอใจ และประทับใจในทุกๆ ด้าน
ของการให้บริการ นับตั้งแต่เริ่มต้นจนเปิดให้บริการโครงการ

COPYRIGHT © 2007 BY PREMIER CONSULTANTS CO.,LTD.
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200  
MR.SUPPACHAI WISAVAKORNSAKOW MOBILE PHONE: 081-494-8051  
MR.PITTAYA MEEPHON MOBILE PHONE: 089-692-1915