หน้าแรก
จรรยาบรรณ
เกี่ยวกับบริษัท
วัตถุประสงค์
นโยบาย
องค์กร
กฏหมายที่ควรรู้
มาตรฐานที่ควรรู้
ใบรับรอง
ผลงาน
ข่าว - เกร็ดความรู้
พันธมิตร
สถานที่ตั้ง - แผนที่
รับสมัครงาน
ติดต่อสอบถาม

กรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักการโยธา กรุงเทพมหานครสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยทำเนียบว้สดุก่อสร้างแหล่งรวบรวมข้อมูล
รูปแบบ สถาปัตยกรรม
อาคารก่อสร้างทั่วโลก


สมาคมผู้ตรวจสอบ
และบริหารความปลอดภัยอาคาร


National Fire Protection Association
National Society of
Professional Engineers
American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
Thailand Chapter
Chartered Institution of Building Services Engineers
Indoor Air Quality Association
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี


            ติดต่อสอบถาม

บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
Premier Consultants Co.,Ltd.


เลขที่ 1991/196 อาคาร อารียา แมนดารีนา
ถนนสุขุมวิท 77 (ระหว่างซอย 37 - 39)
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  Tel :  +66 (0) 2-320-4335-8 
Fax : +66 (0) 2-320-4339  
Mobile : +66 (0) 81-815-2200
URL : www.premierconsultants.co.th
E-mail : [email protected]


COPYRIGHT © 2007 BY PREMIER CONSULTANTS CO.,LTD.
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200  
MR.SUPPACHAI WISAVAKORNSAKOW MOBILE PHONE: 081-494-8051  
MR.PITTAYA MEEPHON MOBILE PHONE: 089-692-1915