หน้าแรก
จรรยาบรรณ
เกี่ยวกับบริษัท
วัตถุประสงค์
นโยบาย
องค์กร
กฏหมายที่ควรรู้
มาตรฐานที่ควรรู้
ใบรับรอง
ผลงาน
ข่าว - เกร็ดความรู้
พันธมิตร
สถานที่ตั้ง - แผนที่
รับสมัครงาน
ติดต่อสอบถาม

กรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักการโยธา กรุงเทพมหานครสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยทำเนียบว้สดุก่อสร้างแหล่งรวบรวมข้อมูล
รูปแบบ สถาปัตยกรรม
อาคารก่อสร้างทั่วโลก


สมาคมผู้ตรวจสอบ
และบริหารความปลอดภัยอาคาร


National Fire Protection Association
National Society of
Professional Engineers
American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
American Society of
Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers
Thailand Chapter
Chartered Institution of Building Services Engineers
Indoor Air Quality Association
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี


นโยบาย

บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
ให้บริการ งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง
งานวิศวกรรมงานระบบ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา โดยนักวิชาการ นักวางแผน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความภาคภูมิใจ ความประทับใจ กับผลงานที่สวยงาม ตลอดจน การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้สำเร็จลุล่วง
ตามแผนงาน ที่ตั้งเป้าหมายไว้ รวมถึง ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท
การทำงาน โดยมีหลักการ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม
โดยนำเสนอการให้บริการแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์
สนองตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ประหยัด
และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการใช้งาน

COPYRIGHT © 2007 BY PREMIER CONSULTANTS CO.,LTD.
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200  
MR.SUPPACHAI WISAVAKORNSAKOW MOBILE PHONE: 081-494-8051  
MR.PITTAYA MEEPHON MOBILE PHONE: 089-692-1915